Съдът в Шумен тества мерки за подобряване на обратната връзка с гражданите

Положителна оценка даде гражданското наблюдение за работата на съда в Шумен
01.01.2019
Приключи проект за наблюдение в Шумен
29.01.2019

Механизъм за подобряване на обратната връзка на Районен съд – Шумен и Окръжен съд – Шумен с гражданите бе разработен по проект: „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“. Той включва инструкции към двете съдилища, чрез които ще бъдат подобрени функционалностите на интернет-страниците им и ще се повиши ефективността на комуникацията с гражданите. Документът препоръчва подобряването на електронните форми за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси на интернет-страниците на Районен съд – Шумен и Окръжен съд – Шумен, създаване на публични регистри на отводите на съдии по делата с мотивите за тях, видими през интернет – страниците на Районен съд – Шумен и Окръжен съд – Шумен и публикуване на ежегодна справка за подадените от магистрати на Окръжен съд – Шумен декларации за имущество и интереси.

Мехънизмът бе предоставен на административните ръководители на двете съдилища в началото на януари 2019. До края на месеца те ще тестват предложените мерки. Резултатите от прилагането им ще бъдат обобщени и докладвани от експертите на водещата организация по проекта.

Целият тест на документа с мерки, можете да намерите ТУК

Разработването на Механизма за подобряване на обратната връзка на РС и ОС с гражданите е финалната дейност по проект: „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“. Проектът обхвана период от 17 месеца и ще завърши на 31 януари 2019г. Реализира се с финансова подкрепа по процедурата „ Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ от ОП „Добро управление“.