Съдът в Шумен подобрява публичния си образ и връзката с гражданите

Приключи проект за наблюдение в Шумен
29.01.2019
ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ „ЗА“ АКТИВЕН ДИАЛОГ СЪС СЪДА
13.03.2019

Мерки за подобряване на публичния образ и обратната връзка с гражданите са въвели Районен съд – Шумен и Окръжен съд – Шумен. Това бе обявено на пресконференция днес. Подобренията са в три направления: „Отчетност и прозрачност“, „Антикорупция и независимост“ и „Достъп до правосъдие на уязвими групи“. Те са са резултат от съвместната работа на двете съдилища с неправителствената организация „Демократично Сдружение Искам да знам“ по проект: „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

За период от 17 месеца по проекта бяха проведени анкетно проучване за публичния образ на съда и шестмесечно гражданско наблюдение, като бяха идентифицирани мерки за подобряване на работата на двете съдилища. Според водещата организация, по време на наблюдението са отчетени много от съществуващите правила за работа на съда с гражданите в т.ч. и с хора от уязвими групи. В същото време са идентифицирани слабости, при преодоляването на които съда, следвайки препоръките на експертите е отбелязал съществен напредък. От неправителствената организация показаха в презентация положителните промени , настъпили в двете съдилища по проекта. /вижте я тук/.

Именно чрез проекта, гражданите и други ръководители на други съдилища в страната са научили за наличието на стълбищен робот, в помощ на хора с увреждания в сградата на съдебната палата. Стартирало е и сътрудничество между съда и местни организации на хора с увреждания.Друга част от положителните промени са свързани с повишаването на прозрачността и независимостта в изпълнение на Пътната карта към Актуалиризарната стратегия за реформа в съдебната система. Ръководителят на проекта Недялка Русева, посочи като съществен напредък публикуването на етичните кодекси на магистратите и съдебните служители в сайтовете на двете съдилища, свързването им с електронния портал за следене на делата и публикуваната от Окръжен съд справка за подадените декларации от магистрати за имущество и интереси и линкове към декларациите, подадени на съдебните служители. Според гражданските наблюдатели важна промяна за прозрачността и общественото доверие са публикуваните на сайтовете на двете съдилища регистри с отводите и самоотводите на магистрати по месеци и години. Акцентирано бе на подобрената онлайн връзка в сайтовете на двете съдилища с гражданите, чрез разделянето на електронните форми за предложения и мнения, от тези за сигнали за корупция и конфликт на интереси. „ Разделянето на формите е важна предпоставка за това да не бъдат смесвани сигналите с предложенията и да се води по-прецизна отчетност“, коментира Галина Минчева – председател на неправителствената организация. Тя подчерта и ползата от публикуваните указания за използването на всяка от електронни форми. „Чрез тях потребителите се информират какво се случва с подадените от тях сигнали и за колко време ще получат отговор на посочен от тях емейл“, уточни Минчева.
Административните ръководители на двете съдилища благодариха на неправителствената организация за обективната работа. „Това наистина бе голяма предизвикателство за нас, но когато се дават аргументирани и разумни предложения, няма как ние да не ги приемем“, коментира председателят на Окръжен съд-Шумен, София Радославова. Тя обяви, че и други препоръки на неправителствената организация от нейния Доклад към „Механизма за подобряване на обратната връзка на граждантие със съда“ ще бъдат взети предвид на пролект, когато предстои цялостно обновяване на интернет-страницата на Окръжния съд. Според председателя на Районен съд – Шумен, Емилиян Ангелов, въпреки трудните моменти в партньорството, то е било изключително важно и полезно и за двете страни. На въпрос на журналист, за какви трудни моменти става въпрос, Ангелов поясни, че те са произтичали от несъгласия на магистрати с някои от предлаганите промени, но в крайна сметка съпротивите са били преодолени. Той изрази задоволство от това, че подобен вид ефективно гражданско наблюдение е било пилотно реализирано именно в шуменските съдилища, които непрекъснато се стараят да се реформират.
Докладите от гражданското наблюдение на двете съдилища и Механизма за подобряване на обратното връзка на съда с гражданите ще бъдат изпратени за информация на Инспектората при ВСС, информираха от Сдружението.