Районен съд – Шумен прие граждански наблюдатели

Ăđŕćäŕíńęč íŕáëţäŕňĺëč - Îęđúćĺí ńúä Řóěĺí
Граждански наблюдатели разговаряха със съдии от Окръжен съд – Шумен
14.06.2018
Ěĺćäčíĺí äîęëŕä ăđŕćäŕíńęî íŕáëţäĺíčĺ
Междинния доклад от гражданското наблюдение бе представен в Районен съд – Шумен
03.10.2018
Đŕéîíĺí ńúä – Řóěĺí ăđŕćäŕíńęč íŕáëţäŕňĺëč

Граждани, наблюдаващи дейността на съда проведоха на 21 юни работна среща с магистрати и административният ръководител на Районен съд – Шумен. Срещата бе в изпълнение на проект: „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“. Ръководителят на проекта Недялка Русева представи екипа от граждански наблюдатели и тяхното разпределение в трите направления на наблюдението. Уточниха се възможности за съвместна работа на съдиите с гражданските наблюдатели по време на провежданото наблюдение на съда. Поставен бе въпроса с контактите и източниците на информация, които наблюдателите ще ползват.