Приключи проект за наблюдение в Шумен

Съдът в Шумен тества мерки за подобряване на обратната връзка с гражданите
15.01.2019
Съдът в Шумен подобрява публичния си образ и връзката с гражданите
30.01.2019

На 30 януари от 11:00 часа в конферентната зала на Окръжен съд – Шумен ще се състои пресконференция по проект: „ Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“. Ще бъдат отчетени резултатите от проекта, по който бе проведено ефективно гражданско наблюдение на Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Шумен – за прозрачността, независимостта и достъпа до правосъдие на хора от уязвими групи. Ще бъдат демонстрирани приложени от двете съдилища мерки за подобряване на обратната връзка на съда с гражданите, в изпълнение на Пътната карта на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. (Снимката е архив на сдружението)