ПРЕДСТАВЯТ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА: http://moetopravo.bg/

ФИНАЛИЗИРАН Е ДОКЛАДА ОТ ГРАЖДАНСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ НА ОКРЪЖЕН СЪД – ПЕРНИК
08.01.2020
МЛАДЕЖИ СТАВАТ ПРЕДПРИЕМАЧИ С ПРОЕКТ НА ММС
10.02.2020

Започна подготовката на информационна кампания за представяне на обществена електронна платформа, която ще свързва граждани и професионалисти от системата на правораздаването. Озаглавена е „Моето право.бг“ и е достъпна на адрес: http://moetopravo.bg/ .
Информационната кампания за представяне на електронната платформа ще се реализира първо в областите Шумен и Перник. Планирани са общо 8 информационни събития, които ще се проведат в периода (март – август) тази година.
В Шумен за първи път платформата ще бъде представена пред граждани и професионалисти на 12 март в 10.00ч. в хотел „Замъка“, по време на национална среща на обществените посредници, организирана от шуменския омбудсман Иван Капралов и неправителствената организация.
Електронната платформа информира гражданите за правата им и тяхната защита. Осигурява информация и контакт с правозащитни организации. Популяризира добри съдебни практики и алтернативни способи за решаване на спорове. В електронната платформа, потребителите могат да получат първоначална насока при нарушаване на техни права, и информация за правни съветници и организации, които могат да им съдействат.
Електронната платформа е разработена от експертен екип на СНЦ „ Демократично Сдружение Искам да Знам“. Неправителствената организация заедно с Фондация „Отворена врата“ гр. Перник, изпълняват проекта „Електронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена подкрепа на реформата в съдебната система“. Финансовата подкрепа по проекта се осигурява от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „ Добро управление“.