ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ „ЗА“ АКТИВЕН ДИАЛОГ СЪС СЪДА
13.03.2019
СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА В ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИТЕ
21.10.2019
иновативни подходи гражданско общество

На 28.03.2019г в залата на Окръжен съд – гр. Перник бе проведена начална пресконференция по проект:„Eлектронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена подкрепа на реформата в съдебната система“. Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“ по процедура: BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“. Изпълнението му стартира на 18 февруари 2019г. и ще приключи в средата на следващата година. Общата стойност на проекта е 91 514.71 лева, от които 85% са европейско финансиране, а останалите 15% съфинансиране от националния бюджет.

В срещата взеха участие съдия Калин Баталски – председател на Окръжен съд – Перник, г-жа Галина Минчева – ръководител на проекта и председател на СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ гр. Шумен, инж. Ирена Георгиева – координатор по проекта и председател на Фондация „Отворена врата“, инж. Иван Искренов –представител на Фондация „Отворена врата“ и журналисти от местните медии.

На срещата г-жа Галина Минчева представи целите и дейностите по проекта. Основната цел е: „Повишаване на обществената подкрепа за провежданите реформи от съда и утвърждаването на гражданския мониторинг като основно средство за ефективно включване на активни НПО в процесите на оценка, стратегическо планиране, реформиране и модернизиране на съдебната система“. Тя съответства на първата цел от процедурата: „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ и ще бъде реализирана посредством изпълнението на следните специфични цели на проекта:

  • Активизиране на обществения диалог за достъпна и прозрачна съдебна система, чрез

разработването на обществена електронна платформа в помощ на гражданите и съда;

  • Привличане на активни НПО за провеждане на ефективно гражданско наблюдение върху работата на Окръжен съд – Перник по прилаганите от СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ гр. Шумен добри практики за граждански мониторинг върху работата на магистратите;
  • Повишаване на общественото доверие към съда чрез разработената по настоящия проект обществена електронна платформа в помощ на гражданите и съда и популяризираната чрез нея полезна информация за достъпа на хора от уязвими групи до съдебните зали за участието им в процеси, по които са страни или участници; ползването на правна помощ от гражданите в съдебното производство; прилагането на алтернативни методи за решаване на правни спорове, в това число и техники за медиация и арбитраж.

Г-жа Минчева представи и дейностите по проекта. Те са четири:

  • Анкетно проучване и събиране на база данни за разработването на електронна платформа в помощ на гражданите и съда
  • Разработване на обществена електронна платформа в помощ на гражданите и съда
  • Провеждане на граждански мониторинг върху прозрачността, достъпността и независимостта на Окръжен съд – Перник
  • Провеждане на информационна кампания за популяризиране на алтернативни методи за решаване на правни спорове и на обществената платформа в помощ на гражданите и съда

Партньор по проекта е Фондация „Отворена врата“ гр. Перник. Председателят й инж. Ирена Георгиева представи дейностите за които е отговорна партньорската организация.

По темата взе участие и съдия Калин Баталски – председател на Окръжен съд –Перник. Той сподели дългогодишната си практика в работата с неправителствени организации по темата за подобряване на работата на съда, както и в популяризирането на алтернативните методи за решаване на правни спорове. Също така сподели, че трябва да се работи по темата за популяризиране на работата на магистратите, защото обществото трябва да знае какво е свършил съдът. Съдия Баталски поздрави двете организации за иновативната идея за разработване на пилотната платформа, която според него ще улесни гражданското общество в ориентирането му в съдебните процедури. Той пожела успех на проекта и подчерта, че Пернишкият окръжен съд ще съдейства на екипа по проекта за реализиране на целите му.

Още подробности по темата: https://www.youtube.com/watch?v=ypgKKJ4tn7o