Започна изпълнението на проект: „Обществена подкрепа за предотвратяване на агресията сред подрастващите“

Ďđîĺęň „ Číňĺđíĺň – ďđĺäčçâčęŕňĺëńňâîňî íŕ ńúâđĺěĺííč˙ ńâ˙ň“
Проект: „ Интернет – предизвикателството на съвременния свят“
30.10.2017

Водещата организация „Демократично Сдружение Искам да Знам“ и партньорът й – обединение „Алианс за Шумен“ реализираха първите дейности по проекта „Обществена подкрепа за предотвратяване на агресията сред подрастващите“, финансиран от Министерство на финансите по ПМС 136/2010

Над 70 кандидати за анкетьори участваха в конкурса, който Сдружението направи, за да избере 12 души, които ще реализират планираното по проекта анкетно проучване в 5 средно-общообразователни училища на територията на Община Шумен. Ще бъде отчетено нивото на агресия при ученици, учители и родители. Целта е след определянето на индекса на агресия, да бъдат набелязани мерки за превенция и ограничаване на агресивните прояви в училище и извън него.

След подбора на анкетьорите по проекта се проведе обучение, в което те усвоиха умения и подходи за работа с инструментариума на изследването – анкетни карти, методика, доклади. Обучението бе проведено от външни лектори, които подпомагат водещата организация с необходимата експертиза за провеждане на изследването и идентифициране на мерките. Виж моменти от проведеното обучение.

Проектът е със срок на изпълнение 12 месеца и цели създаване на Стратегия за превенция и ограничаване на агресията сред децата и учениците в Община Шумен.