ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ ПОВИШАВА ПРАВНАТА ГРАМОТНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ

ПУБЛИКУВАНИ СА ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО И ФОРУМА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
05.10.2020
СТАРТИРА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА
26.02.2021

         На 03 февруари т.г. стартира проекта „Гаранциите за върховенство на закона – път към по-независима и прозрачна съдебна власт“. Той се изпълнява от две неправителствени организации – партньори: СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ гр. Шумен  и Фондация „Отворена врата“ гр. Перник.

        Основната цел на проекта е да повиши правната грамотност на широката общественост за функциите и правомощията на органите на съдебната власт (полиция, прокуратура, съд), и по този начин да увеличи гражданския контрол върху тяхната работа. Ставайки по-прозрачни и работещи в полза на гражданите, органите на съдебната власт ще осигурят гаранциите за защитата на основните човешки и граждански права, което е директно свързано с прилагането на основния конституционен принцип – върховенство на закона.

       Основните дейности по проекта са: организиране на лектории за правно ограмотяване сред широк кръг граждани и надграждане на Обществената електронна платформа: moetopravo.bg, с включването на две нови категории – за основните човешки и граждански права, и за алтернативните способи за решаване на правни спорове. Ще бъде направена и мобилна вресия на Е-платформата. Проектът предвижда още проучване и популяризиране на добри съдебни, адвокатски и медиаторски практики, което ще се превърне в основа за обществен дебат между граждани, представители на съдебната власт, адвокатурата и законодатели в рамките на проекта.

        Проектните дейности са насочени към ученици, студенти, хора в активна възраст и към по-възрастни хора, които се нуждаят от информация на достъпен език за техните права и за гаранциите за тяхната защита. В проучването, основна целева група ще бъдат адвокати, съдии, медиатори и други лица, работещи в системата на съдебната власт или в досег с нея. Препоръките от проучването ще насочат вниманието на обществеността към добрите примери от системата на съдебната власт и адвокатурата, но и ще откроят слабостите, които се допускат при прилагането на закона. Това ще бъде важна стъпка за промяна, свързана с подобряването на работата на институциите, ангажирани в осигуряването на гаранции за върховенство на закона. Посредством планираните по проекта дискусии със заинтересовани страни в т.ч. и на национално ниво по изводите и препоръките от проучването на добрите практики, ще бъдат стимулирани последващи положителни промени в системата на съдебната власт, в адвокатурата и медиацията.

Общата стойност на проекта 94 216.64 лева, от които 85% (80 084.14лв.) са осигурени от Европейския социален фонд, а останалите 15% (14 132.50лв.) са национално финансиране.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Добро управление“ и е с продължителност 16 месеца.  

Очаквайте още подробности на предстоящата начална пресконференция, която ще се проведе до края на Февруари, 2021г.