Продукти от дейности по проектиДоклад от проведено анкетно проучване за разработването на обществена електронна платформа в помощ на гражданите, съда и други правозащитни организации

Свали PDF файл


Eлектронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена подкрепа на реформата в съдебната система

Свали PDF файл

ДОКЛАД за резултатите от приложени инструменти в електронна форма за подобряване на обратната връзка (диалога) между гражданите и Районен и Окръжен съд – Шумен

Свали PDF файл


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ ГРАЖДАНСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ И МЕХАНИЗМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
ОБРАТНАТА ВРЪЗКА НА СЪДА С ГРАЖДАНИТЕ

Свали PDF файл

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ ГРАЖДАНСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ И МЕХАНИЗМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
ОБРАТНАТА ВРЪЗКА НА СЪДА С ГРАЖДАНИТЕ

Свали PDF файл


ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН И ОКРЪЖЕН СЪД ШУМЕН

Свали PDF файл

ФИНАЛЕН ДОКЛАД

от гражданско наблюдение на Районен съд - Шумен и Окръжен съд - Шумен

Свали PDF файл


ПРОЗРАЧЕН, ДОСТЪПЕН И НЕЗАВИСИМ СЪД С ВИСОКО ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ

Свали PDF файл

МЕЖДИНЕН ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД

от проведено Гражданско наблюдение на Районен и Окръжен съд гр. Шумен за
периода Юни-Август 2018 г.

Свали PDF файл


СТРАТЕГИЯ

За превенция и ограничаване на агресивното поведение сред децата и учениците в Община Шумен

Свали PDF файл