12.09.2020

ВИДЕО УРОЦИ И ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ ГОТВЯТ ПО МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ

СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ работи от края на месец май т.г. с младежи от деветте малки общини в област Шумен по проекта:“ Младежи развиват […]
12.09.2020

ОБЯВИХА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪДЕБЕН ПРОЕКТ

Резултатите от проект за граждански контрол и подкрепа за реформата в съдебната система, бяха обявени на заключителна пресконференция на 03 август в конферентната зала на хотел […]
03.09.2020

С ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО НАТУРА 2000

Начална пресконференция по проект “ Споделена визия за екологичната мрежа НАТУРА 2000 в област Шумен“ организира СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“. Сдружението е бенефициент по […]
01.09.2020

ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПОС

СНЦ“ Демократично Сдружение Искам да Знам“ започва изпълнението на проект, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и държавния бюджет, чрез оперативна програма “ Околна […]
10.02.2020

МЛАДЕЖИ СТАВАТ ПРЕДПРИЕМАЧИ С ПРОЕКТ НА ММС

С информационна кампания в средните училища и университета в град Шумен започна изпълнението на проекта „Младежи стават предприемачи“. Той е финансиран по Националната програма за младежта […]