01.01.2019

Положителна оценка даде гражданското наблюдение за работата на съда в Шумен

С позитивен финален доклад завърши шестмесечното гражданско наблюдение на Районен съд – Шумен и Окръжен съд – Шумен в трите направления: „Отчетност и прозрачност“, „Антикорупция и […]
03.10.2018

Експерти и граждански наблюдатели обсъждаха резултати от ефективното наблюдение на съда

Работна среща на външни експерти и граждански наблюдатели се проведе по проект: „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“ в заседателната зала на Областната […]
03.10.2018

Завърши първия етап от гражданското наблюдение на съда в Шумен

Тримесечен (междинен) доклад за работата на съда в направленията „ отчетност и прозрачност“ , „ независимост и антикорупционни мерки“
03.10.2018

Междинен доклад от гражданско наблюдение бе представен в Окръжен съд – Шумен

Впечатления на граждани за прозрачността, независимостта и достъпа до правосъдие на уязвими групи, събрани в първия етап
03.10.2018
Ěĺćäčíĺí äîęëŕä ăđŕćäŕíńęî íŕáëţäĺíčĺ

Междинния доклад от гражданското наблюдение бе представен в Районен съд – Шумен

Пред магистрати от Районен съд – Шумен бе представен тримесечен (междинен) доклад от гражданското наблюдение на прозрачността, независимостта и достъпа до правосъдие на хора от уязвими групи.