03.10.2018

Завърши първия етап от гражданското наблюдение на съда в Шумен

Тримесечен (междинен) доклад за работата на съда в направленията „ отчетност и прозрачност“ , „ независимост и антикорупционни мерки“
03.10.2018

Междинен доклад от гражданско наблюдение бе представен в Окръжен съд – Шумен

Впечатления на граждани за прозрачността, независимостта и достъпа до правосъдие на уязвими групи, събрани в първия етап
21.06.2018
Đŕéîíĺí ńúä – Řóěĺí ăđŕćäŕíńęč íŕáëţäŕňĺëč

Районен съд – Шумен прие граждански наблюдатели

Граждани, наблюдаващи дейността на съда проведоха на 21 юни работна среща с магистрати и административният ръководител на Районен съд – Шумен.
14.06.2018
Ăđŕćäŕíńęč íŕáëţäŕňĺëč - Îęđúćĺí ńúä Řóěĺí

Граждански наблюдатели разговаряха със съдии от Окръжен съд – Шумен

Граждани, наблюдаващи работата на съда разговаряха с магистрати от Окръжен съд – Шумен.
10.06.2018
Řĺńňěĺńĺ÷íî ăđŕćäŕíńęî íŕáëţäĺíčĺ íŕ ńúäŕ â Řóěĺí

Шестмесечно гражданско наблюдение на съда в Шумен провежда неправителствена организация

Наблюдението стартира на 07 юни и ще приключи с доклад на 30 ноември.