15.01.2019

Съдът в Шумен тества мерки за подобряване на обратната връзка с гражданите

Механизъм за подобряване на обратната връзка на Районен съд – Шумен и Окръжен съд – Шумен с гражданите бе разработен по проект: „Прозрачен, достъпен и независим […]
01.01.2019

Положителна оценка даде гражданското наблюдение за работата на съда в Шумен

С позитивен финален доклад завърши шестмесечното гражданско наблюдение на Районен съд – Шумен и Окръжен съд – Шумен в трите направления: „Отчетност и прозрачност“, „Антикорупция и […]
03.10.2018

Експерти и граждански наблюдатели обсъждаха резултати от ефективното наблюдение на съда

Работна среща на външни експерти и граждански наблюдатели се проведе по проект: „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“ в заседателната зала на Областната […]
03.10.2018

Завърши първия етап от гражданското наблюдение на съда в Шумен

Тримесечен (междинен) доклад за работата на съда в направленията „ отчетност и прозрачност“ , „ независимост и антикорупционни мерки“
03.10.2018

Междинен доклад от гражданско наблюдение бе представен в Окръжен съд – Шумен

Впечатления на граждани за прозрачността, независимостта и достъпа до правосъдие на уязвими групи, събрани в първия етап