Актуални новини

03.10.2018

Завърши първия етап от гражданското наблюдение на съда в Шумен

Тримесечен (междинен) доклад за работата на съда в направленията „ отчетност и прозрачност“ , „ независимост и антикорупционни мерки“
03.10.2018

Междинен доклад от гражданско наблюдение бе представен в Окръжен съд – Шумен

Впечатления на граждани за прозрачността, независимостта и достъпа до правосъдие на уязвими групи, събрани в първия етап
21.06.2018
Đŕéîíĺí ńúä – Řóěĺí ăđŕćäŕíńęč íŕáëţäŕňĺëč

Районен съд – Шумен прие граждански наблюдатели

Граждани, наблюдаващи дейността на съда проведоха на 21 юни работна среща с магистрати и административният ръководител на Районен съд – Шумен.